DUYURULAR

12 EKİM 2014 TARİHİNDE İZMİR VALİMİZ SAYIN MUSTAFA TOPRAK TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZA VEDA YEMEĞİ

Sayın İzmir Valimiz Mustafa TOPRAK tarafından İzmir Şehit Aileleri ve Malül Gaziler adına düzenlenen ‘Yaza Veda’ yemeğinde Aile Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşe Nur İSLAM’a sunulmak üzere, aşağıda örneği görülen Malul Gazi ve Şehit ailelerimizin süregelen sorunları ile ilgili dilekçe yemeğe iştirak eden Müsteşar Sayın Nesrin AFŞAR Hanımefendiye takdim edilmiştir.

Sayın Ayşe Nur İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı;
Sayın Bakanım;

Emniyet teşkilatında şehit ve malul gazi çocuklarına 2. bölge hizmetinden muaf tutulma amacı ile Emniyet Teşkilatı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde 14.06.2010 tarihinde 2010/591 sayılı karara istinaden yapılan değişiklikle yönetmeliğin 3. maddesine eklenen 3713 sayılı T.M. kanunu veya 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun kapsamında hayatını kaybeden veya sosyal güvenlik kurumu sağlık kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olan emniyet teşkilat mensuplarının eş ve çocukları zorunlu ikinci bölge hizmetinden MUAF TUTULUR HÜKMÜNE RAĞMEN,

Malul gazi polisler 55 yaş haddini doldurdu ise S.G. kurumu 2012 yılında çıkartılan 6353 sayılı torba kanunun 85. maddesini gerekçe göstererek sağlık kuruluna sevk etmeyerek YASA İLE TANINAN BU HAKTAN YARARLANDIRILMAMAKTADIR. (Bu konuya açıklık getiren belgeler ektedir.)

Mevcut uygulamada bu aksaklığın giderilmesi için malul gazi polislerin sakatlık derecesine bakılmaksızın tümünü kapsayacak biçimde düzenlenmesinin daha adil olacağı açıktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığı sürecinde defalarca yaptığı basın açıklamalarında vaat ettiği malul gazilerimizin çocuklarına da ikinci iş imkanının ve sosyal güvencesine bakılmaksızın, serbest seyahat kartı hakkından yararlandırılacakları hususunun gerekli yasal düzenlemelerle hayata geçirilmesi.

Polis evleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, şehit dul yetimlerimizle malul gazilerimize mevcut yönetmelikte süre belirtilmeksizin ücretsiz konaklama hakkı ve çıkan yemeklerde %50 indirim hakkı kaldırılmış,

Konaklama süresinin 15 gün ile sınırlandırılıp yemeklerde de indirimin sembolik bir biçimde %10’ a çekilmesi camiamızı ziyadesiyle üzmüştür.

Bu yönetmelikteki değişikliğin iptal edilerek eskiye dönülmesi devletimizin ve teşkilatımızın şehit ve gazisine verdiği değerin ifadesi olacaktır.

Sayın Bakanım; yukarıda arz ettiğim hususların düzeltilmesi istikametinde ön olmanızı takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım.

Nihat GÜN

GAZİ BAŞKOMİSER

TEMŞAD GENEL BAŞKANI

YEMEKTEN HATIRA RESİM KARELERİ…

IP Adresiniz (34.239.151.124) kayıt edilmiştir.