DUYURULAR

Şehit Aileleri ve Gaziler ile Toplum Hizmetleri Daire Başkanlığına yaptığımız öneriler

TÜM EMNİYET TEŞKİLAT MENSUPLARI VAZİFE MALULLERİ VE ŞEHİT AİLELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sayı : 35-044-96 / 018

Konu : Hazırlanan Yasa Tasarısına Önerilerimiz

Sayın; Hikmet AYDIN

Şehit Aileleri ve Gaziler ile Toplum Hizmetleri Daire Başkanı

Sayın Başkanım;

Emniyet, Terör Şehitlerimiz ve Gazilerimize bağlanan maaşlar ve sair özlük haklarının,

Kaçakçılığın men ve takibi, her türlü asayiş olayının önlenmesi, trafik düzenin sağlanması gibi hizmetlerin ifası esnasında hayatını kaybederek yahut yaralanıp sakat kalarak vazife malulü olarak tanımlanıp haklandırılan Emniyet mensuplarımızın da mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve kimseye muhtaç olmadan onurlu bir biçimde insanca yaşayabilmeleri için, başkanlığınızda yapılan çalışmalarda dikkate alınacağını umut ettiğimiz hususlar aşağıda sunulmuştur.

1 -Şehitlik ve Gaziliğin tanımlanarak kanun haline getirilmesi,

2 -Hayatını kaybederek birinci derecede vazife malul olarak tanımlanan emniyet mensuplarının, eşlerine bağlanan 1000 TL civarında ki maaşın yükseltilmesi,

3 -Yaralanıp sakatlanan vazife malullerinin normal emekli emniyet mensuplarımızın maaşlarının altında kalan maaşlarının yükseltilmesi,

4 -Faizsiz konut kredisinden yararlandırılmaları,

5 -Kira yardımından yararlandırılmaları,

6 -İdari polis kadrosunda çalıştırılanlara terör gazilerinde olduğu gibi emekli sandığına ödenen maaşın ödenmesi,

7 -Polisin çalışanı, emeklisi 5434-3713 sayılı yasalara göre emekli personele ödenen 100 TL zammın, 2330 sayılı yasa kapsamında emekli olanlara ödenmesi,

8 -5434-2330-3713 sayılı kanunlara göre maaş bağlanan personele ötv ve mtv muafiyetinin sağlanması,

9 -Devlet övünç madalyası sahiplerine tazminat ödenmesi,

10 -5434 ve 2330 sayılı yasalara göre vazife malulü emeklilerinin aile bireylerinden birine de iş imkanı sağlanması,

11 -5434 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen vazife malullerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan tütün beiyesi ve eğitim yardımından yararlandırılmaları,

Hususunu Takdirlerinize Arz eder dikkate alacağınız umuduyla saygılar sunarım.

04/01/2011

Nihat GÜN
TEMŞAD GENEL BAŞKANI

Adres : 2. Beyler 848 sokak no: 80 d: 310 Konak/İZMİR

Tel : 0 232 441 03 62

GSM : 0 505 211 89 41

IP Adresiniz (34.239.151.124) kayıt edilmiştir.