DUYURULAR

Vazife Malüllerine Sağlanan Maddi ve Sosyal Haklar

GÖREV MALULLERİNE SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL HAKLAR

1) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev malulü olan Personele Gazilik unvanı verilir.
2) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görev malullerine bulundukları mevcut aylıklarının 30 katı tutarında ikramiye Ödenir.
3) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev malulü olanlara malullük derecelerine göre Nakdi Tazminat ödenir.
4) Durumu 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren görev malullerine ev almaları durumunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Faizsiz Konut Kredisi verilmektedir.
5)Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca görev malulü personele malul yardımı yapılmaktadır.
6) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında görev malulü olan personele farklı miktarlarda ikramiye ödenerek değişen miktarlarda maaş bağlanmaktadır.
7) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren görev malulü personelin çocuklarına Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Meslek Yüksekokullarına Girişte kolaylık (düşük puan uygulaması ) sağlanmaktadır.
8) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren, görev malulü personelin kendisine veya hak sahiplerinden birisine (eş, çocuk veya kardeşleri) 16.11.1995 tarih ve 22465 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4131 Sayılı Kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesi yapılmaktadır.
9) 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğe göre görev malulü personele Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.
10) Görev Malulü personele standart dışı tabanca verilmektedir.
11) Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği görev malulü personelin kendisi, eş ve çocukları Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan sosyal tesislerde ücretsiz konaklamakta, yemek bedelinin ise %50 sini ödemektedir.
12) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında görev malulü personel çocukları ücretsiz kalmakta yemek giderleri ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca karşılanmaktadır.
13) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesine göre terör eylemlerine muhatap olarak görev malulü olanlara on yıl süre ile rayiç bedel üzerinden konut kirası ödenmektedir.
14) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren görev malulü personele, tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden, pay verilmekte olup öğrenim gören çocuklarına da eğitim-öğretim dönemi başında müracaatları halinde eğitim- öğretim yardımı yapılmaktadır.
15) Görev Malulü Personel , serbest seyahat kartı ile D.D.Y., Deniz Vapur Hatları, Belediye Toplu Taşım Araçları ve belediye denetimindeki toplu taşım araçlarından ücretsizfaydalanmaktadır.
16) 26.08.2000 tarih ve 24152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle, gazi personel meskenlerinde tükettikleri elektrik enerjisi tüketim bedelini %40 indirimli olarak ödemektedir.
17) 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren 1005 sayılı kanununa eklenen Ek madde ile Şehit Dul yetimleri ve Malul gazi olarak aylık bağlananlara %50 den az olmamak üzere Su ücretlerinde indirim uygulanır.
18) Vodafon ve Avea şirketlerince görev malulü personele indirimli tarife uygulamaktadır. Başbakanlık, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri ve Malulleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanlığı, tarafından görev malulü çocuklarından üniversitede öğrenim görenlere burs verilmektedir.
19) Emlak Vergisi Kanunu gereği Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m² geçmeyen tek meskeni bulunan gazi personelden Emlak Vergisi alınmamaktadır.
20) Görev Malullerine zati demirbaş tabancaları verilmektedir.
21) Görev Malulü personelden İdari Polis Olarak Çalışanlar Şark Görevinden muaf tutulmaktadırlar.
22) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görev malulü personel 19 Eylül Gaziler gününde Başbakanlık 2005/27 sayılı genelgesi gereği idari izinli sayılmaktadırlar.
23) Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları 24.06.2005 tarihli ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Başbakanlığın 2006/16 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

3713 Sayılı Terör Kanunu Kapsamına giren Görev malullerine
(Kişi başına)

1.Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen Nakdi Tazminat: Sakatlık derecesine göre şehide verilen yüzde oranlarına göre verilmektedir. Hayatını başkasının yardımı ile idame ettirecek derecede sakat olanlara yapılacak yardım EGM verilen Nakdi Tazminatın iki katı
2.Başbakanlık Top.Kon.İdaresince verilen faizsiz Konut Kredisi
3.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı 04.05.2007 tarihinden itibaren Sosyal Yardım Fonundan Emekli Olanlara dilekçe ile müracaatları halinde
4.Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce EGM ‘ce verilen Nakdi Tazminatın % 25 i kadar Tazminat Olay tarihi 26.11.2004 den sonra olanlara verilmemekte.
5.Emekli Sandığınca hizmet yılı karşılığında verilen Tazminat
6.Emekli Sandığınca belirlenen miktarda her yıl bir kez verilen EK ÖDEME (Eski Tütün İkramiyesi) 5510 SK.göre
7.Polis Bakım Yardım Sandığına Üye olanlara, Emekli esas aylığının 6 katı tutarında ölüm yardımı ile emekli olurken alacakları yardım miktarı
8.TEYEV tarafından her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım

2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Kapsamına giren Görev malullerine
(Kişi başına)

1.Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen Nakdi Tazminat: Sakatlık derecesine göre şehide verilen yüzde oranlarına göre verilmektedir. Hayatını başkasının yardımı ile idame ettirecek derecede sakat olanlara yapılacak yardım EGM verilen Nakdi Tazminatın iki katı
2.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı 04.05.2007 tarihinden itibaren Sosyal Yardım Fonundan Emekli Olanlara dilekçe ile müracaatları halinde
3.Emekli Sandığınca hizmet yılı karşılığında verilen Tazminat
4.Emekli Sandığınca belirlenen miktarda her yıl bir kez verilen EK ÖDEME (Eski Tütün İkramiyesi) 5510 SK.göre
5.TEYEV tarafından her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamına giren Görev malulenine
(Kişi başına)

1.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı 04.05.2007 tarihinden itibaren Sosyal Yardım Fonundan Emekli Olanlara dilekçe ile müracaatları halinde
2.Emekli Sandığınca hizmet yılı karşılığında verilen Tazminat
3.TEYEV tarafından her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım

IP Adresiniz (94.54.25.158) kayıt edilmiştir.