DUYURULAR

Şehit Personelin Kanuni Mirasçılarına Sağlanan Maddi ve Sosyal Haklar

ŞEHİT PERSONELİN KANUNİ MİRASÇILARINA SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL HAKLAR EN GENİŞ HATLARIYLA AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR

1) Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünce 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehitliği kabul edilen personelin varislerine karşılıksız ölüm yardımı yapılmaktadır.
2) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olan personelin varislerine en yüksek devlet memuru maaşının 100 katı tutarında Nakdi Tazminat Ödenir.
3) Durumu 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren şehit personel hak sahiplerinden birine ev almaları durumunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Faizsiz Konut Kredisi verilmektedir.
4) Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca şehit personelin hak sahiplerine personel şehit yardımı yapılmaktadır.
5) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında şehit olan personelin varislerine Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce farklı miktarlarda ikramiye ödenerek değişen miktarlarda maaş bağlanmaktadır.
6) Şehit personelin çocuklarına Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Meslek Yüksekokullarına Girişte kolaylık (düşük puan uygulaması ) sağlanmaktadır.
7) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren, şehit personelin hak sahiplerinden birisinin (eş, çocuk veya kardeşleri) 16.11.1995 tarih ve 22465 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4131 Sayılı Kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesi yapılmaktadır.
8) 04.04.1998 tarih ve 23307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4354 Sayılı kanunla, Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklikle şehit personelin eş ve çocuklarının maaşlarında kesinti yapılmadan anne ve babalarına maaş bağlanmaktadır.
9) 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğe göre şehit personelin hak sahiplerinden birine Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.
10) Şehit personelin geride kalan eş veya çocuklarına, standart dışı tabanca verilmektedir.
11) Terör olayları nedeniyle şehit edilen personelin cenazeleri Türk Hava Yolları Kurumunca iç hatlarda ücretsiz taşınmaktadır.
12) Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği şehit personelin dul ve yetimleri Emniyet Teşkilatı bünyesinde bulunan sosyal tesislerde ücretsiz konaklamakta, yemek bedelinin ise %50 sini ödemektedir.
13) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında şehit personel çocukları ücretsiz kalmakta yemek giderleri ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca karşılanmaktadır.
14) 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesine göre terör eylemlerine muhatap olarak şehit edilen personelin, aylığa müstahak dul ve yetimlerine on yıl süre ile rayiç bedel üzerinden konut kirası ödenmektedir.
15) Şehit personelin öğrenim gören çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmaları halinde eğitim- öğretim yardımı yapılmaktadır.
16) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce verilen serbest seyahat kartı ile şehidin geride kalan dul ve yetimleri D.D.Y., Deniz Vapur Hatları, Belediye Toplu Taşım Araçları ve belediye denetimindeki toplu taşım araçlarından ücretsiz faydalanmaktadır.
17) 26.08.2000 tarih ve 24152 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle, şehit aileleri meskenlerinde tükettikleri elektrik enerjisi tüketim bedelini %40 indirimli olarak ödemektedir.
18) 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü giren 1005 sayılı kanununa eklenen Ek madde ile Şehit Dul yetimleri ve Malul gazi olarak aylık bağlananlara %50 den az olmamak üzere Su ücretlerinde indirim uygulanır.
19) Şehit personel çocuklarının Üniversite Sınavına, Anadolu,Fen Ve Meslek Lisesi Sınavlarına Hazırlanabilmeleri amacıyla Özde-Bir (Özel Dershaneler Birliği) tarafından birliklerine üye dershanelere ücretsiz olarak yerleştirilmektedir.
20) Durumu 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümleri kapsamına giren şehit personelin mezarı o yılın bütçe ödeneklerine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yaptırılmaktadır
21) Vodafon ve Avea şirketlerince şehit personel yakınlarına indirimli tarife uygulamaktadır.
22) Başbakanlık, Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri ve Malulleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği tarafından şehit çocuklarından üniversitede öğrenim görenlere burs verilmektedir.
23) Şehit personele resmi cenaze töreni düzenlenmekte, merasim bitiminde şehit personelin tabutuna örtülen bayrak, bayrak kutusu içerisinde ailesine teslim edilmektedir.
24) Emlak Vergisi Kanunu gereği Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m² geçmeyen tek meskeni bulunan şehitlerin dul ve yetimlerinden Emlak Vergisi alınmamaktadır.
25) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şehit olanların çocuklarından yükseköğrenim yapmakta olanlar devlete ait yurtlar ile yükseköğrenim kredilelerinden öncelikle yararlanmaktadırlar. Yüksek öğrenimdeki şehit çocuklarından öğrenci katkı payı alınmamaktadır.( ikinci öğrenim hariç)
26) Şehit personelin zati demirbaş tabancası kanuni mirasçılarına verilmektedir.
27) Şehit personel eşi öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında hizmet puanı ve sıra esası uygulanmamaktadır.
28) 2684 Sayılı Kanuna göre 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren şehit çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar, bu öğrenciler genel hükümlere tabiidir.
29) Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyesi şehit personele Sandık ve Ankara Sigorta tarafından ölüm yardımı yapılmaktadır.
30) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit personel eş, çocuk ve anne babaları, kardeşleri 18 Mart Şehitler gününde Başbakanlık 2005/27 sayılı genelgesi gereği idari izinli sayılmaktadırlar.
31) Şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılmaları 24.06.2005 tarihli ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Başbakanlığın 2006/16 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

3713 Sayılı Terör Kanunu kapsamına giren Şehit Ailelerine

1.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce en yüksek Devlet memurunun almış olduğu maaşın 30 katı Tazminat
2.Başbakanlık Top.Kon.İdaresince verilen faizsiz Konut Kredisi
3.Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen Nakdi Tazminat
4.Emekli Sandığınca belirlenen miktarda her yıl bir kez verilen EK ÖDEME (Eski Tütün İkramiyesi) 5510 SK.göre
5.Polis Sandığa üye olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın Ankara Sigorta tarafından verilen yardım
6.Polis Bakım Yardım Sandığına Üye olanlara, Emekli esas aylığının 8 katı tutarında ölüm yardımı ile emekli olurken alacakları yardım miktarı
7.TEYEV tarafından toplanan miktarın %80 i her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım
8.Türk Polis Teşkilatını Güç.Vak.tarafından karşılıksız verilen Çek
9.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı Sosyal Yardım Fonundan verilen

2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu kapsamına giren Şehit Ailelerine
( İç güvenlik, Asayiş, Kaçakçılığı Men ve Takibi sırasında)

1.Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen Nakdi Tazminat
2.Başbakanlık Top.Kon.İdaresince verilen faizsiz Konut Kredisi
3.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı Sosyal Yardım Fonundan verilen
4.Emekli Sandığınca Şehidin bulunduğu dereceden aldığı maaşın 30 katı Tazminat
5.Emekli Sandığınca belirlenen miktarda her yıl bir kez verilen EK ÖDEME (Eski Tütün İkramiyesi) 5510 SK.göre
6.Polis Bakım Yardım Sandığına Üye olanlara, Emekli esas aylığının 8 katı tutarında ölüm yardımı ile emekli olurken alacakları yardım miktarı
7.Polis Sandığa üye olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın Ankara Sigorta tarafından verilen yardım
8.TEYEV tarafından toplanan miktarın %80 i her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamına giren Şehit Ailelerine
( Göreve sırasında,Görevden doğan, Çalışma koşullarından Meydana gelen kazalar)

1.Sosyal Hizmetler Daire Bşk.lığı Sosyal Yardım Fonundan verilen
2.Emekli Sandığınca Şehidin bulunduğu dereceden aldığı maaşın 30 katı Tazminat
3.Polis Bakım Yardım Sandığına Üye olanlara, Emekli esas aylığının 8 katı tutarında ölüm yardımı ile emekli olurken alacakları yardım miktarı
4.Polis Sandığa üye olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın Ankara Sigorta tarafından verilen yardım
5.TEYEV tarafından toplanan miktarın %80 i her yıl bir kez puanlamaya göre verilen yardım

IP Adresiniz (3.215.186.30) kayıt edilmiştir.