DUYURULAR

Başbakan Söz Verdi…………..! Verdiği Sözün Gereğini Yaptı

8 Ağustos 2010 Pazar günü Ak Parti Genel Başkanı-Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN referandum mitingi için geldiği İzmir ilinde, miting sonrası EBSO iş adamlarının vermiş olduğu yemeğe katıldı. Yemekte birlikte olma fırsatı yakalayan Genel Başkan Gazi Emekli Başkomiser Nihat GÜN, Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri ile ilgili sorunları içeren dosyayı Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’a arz etti. Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN konuyu araştıracağını ve gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

Ak Parti Genel Başkanı-Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a arz edilen dosyanın içerik metni aşağıdaki gibidir:

Sayın; Recep Tayyip Erdoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı
BAŞBAKAN

Sayın Başbakanım;
Bizler, sağ ve sağlıklı iken, Devletimizin ve Milletimizin hizmetinde, kanunlara saygılı, yasaların bizlere verdiği yetkileri hukuk kuralları içinde kalarak uygulamış,

Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve güvenliğini esas alarak, Milletimizin hizmetinde olmuş, bu hizmetlerin ifası sürecinde;

Bazılarımız;

Terör olaylarının önlenmesi, faillerinin yakalanması esnasında yahut terör örgütü militanlarınca yapılan eylemlerde yaralanmış yahut hayatını kaybetmiş, 3713 sayılı kanunun ilgili hükümleri ile haklandırılıp hayatını kaybedenler şehit, yaralanarak sakat kalanlar ise gazi olarak tanımlanarak,

1- Çalışan emsal rütbesinde ki emniyet mensubunun aldığı maaş kadar maaş bağlanarak çalıştığı varsayılıp her yıl derece, kademe ilerlemesi yapılarak, çalışan emsalinin aldığı maaşı alabilmekte, polis memuru ise başkomiser rütbesine çıkartılmakta, personel rütbeli ise, yine akranları ile birlikte rütbe terfileri yapılarak 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine kadar ulaşabilmekte bu rütbelerde ki haklarında sahibi olabilmektedirler.

2- Gazi polis, idari polis olarak çalışmaya devam eder ise maaşının yanı sıra ayrıca sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşını da ek olarak alabilmektedir.

3- Gazi mensubumuz ile şehidimizin eşi faizsiz 10 yıl vadeli konut kredisi kullanabilmekte, yine bu süreçte 10 yıl süre ile kira yardımı alabilmektedir.

4- Gazi ve ya şehidimizin aile bireylerinden bir kişiye, Devletimizce iş imkanı sağlanarak devlet memurluğuna alınmaktadır.

5- 2006 yılında polisin çalışan ve emeklisine yapılan 100TL iyileştirme zammı çıkartılan yasa ile 5434 ek 77. md. -2330 ve 3713 sayılı kanunlara göre maaş alanları kapsam dışı bırakmasına rağmen, 3713 sayılı kanunun emsallerinden az maaş bağlanamaz hükmü gereği gazilerimiz ve şehitlerimize verilmekte iken,

Bu haklarla birlikte daha bir çok soysal ve özlük haklara sahip olmakta iken,

Yine Bazılarımız ise;

Terör örgütlerinin faaliyeti olduğu bilinen, her türlü kaçakçılık, gasp, hırsızlık, kap-kaç gibi olayların önlenmesi, faillerinin yakalanması, trafik ve yol güvenliğinin sağlanması, hizmet binalarının güvenliği esnasında hayatını kaybeden, yahut yaralanarak sakat kalan 5434 ve 2330 sayılı kanunların ilgili hükümleri ile vazife malulü olarak adlandırılıp haklandırılan,

Yukarıda arz ettiğimiz, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilen hak sahiplerine tanınan tüm haklardan mahrum bırakılmakta,

5434 ve 2330 sayılı kanunların ilgili hükümleri ile vazife malulü olarak tanımlanan, yaralanarak sakat kalmış yahut hayatını kaybetmiş mensuplarımıza gazi ve şehitlerimizin yarısı nispetinde maaş alırken 2006 yılında hükümetinizce yapılan 100TL iyileştirme zammı da çok görülmüş, Tüm bu hakların yanı sıra daha birçok sosyal ve özlük haklardan da mahrum bırakılmışlardır.

Bu gün vazife malulü olarak değerlendirilen mensuplarımızın, geçmişte görevli oldukları süreçte terörle mücadele birimlerinde görev yaptıkları, çeşitli operasyonlara katıldıkları bu hizmetlerini ifası esnasında, yaralanmadıkları yahut hayatlarını kaybetmedikleri, yine bu gün şehit ve gazi olarak tanımlanan mensuplarımızın birçoğunun terörle mücadele birimlerinde görev yapan emniyet mensuplarımızın yanı sıra bu birimde görev almadıkları halde terör eylemlerinde hayatlarını kaybettikleri yahut devleti temsil ettikleri için hedef alındıkları hepimizce bilinmekteyken.

Yaralanarak bir uzvunu kaybedip özürlü hale gelen yahut hayatını kaybeden polislerimiz bu olayları isteyerek yaşamadığı gibi olayın terör yahut sair olaylardan olmasını seçme hakkının da bunmadığı aşikârdır.

Bu gün, son yıllarda ki memur maaşlarında yapılan ayarlamalar ile 100 TL iyileştirme zammının da verilmediği 5434 ile 2330 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen vazife malullerinin maaşlarının normal polis emeklilerinin maaşlarının da altında kaldığı, şehit ve gazilerimize tanınan haklardan da mahrum bırakılmaları dikkate alındığında, ne kadar mağdur oldukları açıktır.

Yıllardır süregelen bu sıkıntıların çözümü için görüştüğümüz ve müracaat ettiğimiz kurumlarda ki bürokrat ve siyasetçilerimizden aldığımız yanıtlar, “HAKLISINIZ sorunlarınızın çözümü için en kısa zamanda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacağız” yanıtını almamıza rağmen, bu güne kadar çözüm getirilmeyip, herhangi bir netice alınamamıştır.

Sonuç olarak;

Terör olaylarında şehit ya da gazi olan emniyet mensuplarına, çalışan polis maaşı kadar maaş bağlanıp, yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz sair haklarda tanınırken,Yine görevi başında milletine hizmet ederken; yaralanmış yahut hayatını kaybetmiş Vazife Malulü olarak tanımlanan emniyet mensuplarına 900-1000 TL maaş bağlanması ve diğer haklardan mahrum bırakılmasını, ADALET anlayışınızın bu olmadığı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağı inancı ile takdirlerinize;

Arz eder saygılar sunarım.

Nihat GÜN
Temşad Genel Başkanı

Gözümüz Aydın; Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN Verdiği Sözün Gereğini Yaptı

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a 8 Ağustos 2010 tarihinde İzmir ilin ziyaretinde, TEMŞAD Genel Başkanı olarak Emniyet Şehit Aileleri ve Vazife Malüllerimizin maaş ve özlük haklarıyla ilgili sorunlarını arz ettiğimiz dosyamızla ilgili olarak verdiği sözün gereği:

İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde görevlendirdiği Şehit Aileleri ve Gaziler ile Toplum Hzmetleri Daire Başkanlığına, sorunlarımızın çözümü için talimat verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Sorunlarımızın bir an önce giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda çıkacağı umudu ile;

Tüm Şehit Aileleri ve Vazfe Malülleri adına Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a bizlere gösterdiği duyarlılıktan dolayı Minnet ve Şükranlarımızı Arz eder Saygılar Sunarım.

Nihat GÜN

Temşad Genel Başkanı

IP Adresiniz (17.241.75.136) kayıt edilmiştir.