DUYURULAR

Hakkımızda

Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMŞAD) 19.07.2006 tarihinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 59. maddesine istinaden uygun görülerek, 848 sok. Dr. Şevki Uğur İş Hanı No: 80 Kat 3 Daire: 310 2.Beyler Kemeraltı / İZMİR adresinde faaliyetlerine başlamış, halen bu adreste faaliyetlerine devam etmektedir.

T.C devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak , halkın huzurunu , güvenliğini ve kanun hakimiyetini sağlamak için hukuk kuralları içersinde görev yapan polislerimizden , Bazı mensuplarımız , Terörle Mücadale esnasında ; bazılarımızda halkın huzurunu güvenliğini sağlamak için vazifesini ifa ederken ,yaralanarak hayatını kaybetmekte yahut sakatlanarak malul gazi olmaktadır. Her iki olaydada can zayi olmakta her ikisininde de eşleri dul ,çocukları yetim kalmaktadır . Yaralanarak sakat kalan gazi mensuplarımız ise yine ayni kaderi paylaşmakta ancak , Terör olaylarında hayatını kaybeden mensuplarımız ile yaralanarak malül olan mensuplarımıza sağlanan sosyal ve özlük haklar ile diğer olaylarda hayatını kaybeden yahut yaralanarak malul olan personele tanınmamakla birlikte bağlanan maaş ta da aralarında yaklaşık bire bir oranında fark olmaktadır.

Derneğimiz; Devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak , halkın huzurunu , güvenliğini ve kanun hakimiyetini sağlamak için hukuk kuralları içersinde görev yaparken görevleri başında can vererek ruhu şad olan Emniyet Mensuplarımızın Vatan’ a emanet bıraktıkları ana , baba , eş ve çocukları ile Yaralanarak Malül , Gazi olan Emniyet Mensuplarımızın ,birlikte ,dayanışma içersinde olabilmesi, Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılması , Malül Gazilerimiz ve aileleri ile birlikte toplumda onurlu bir biçimde hak ettikleri saygın yeri edinmeleri amacına yönelik faaliyetlerini sürdürmek için kurulmuştur.

Derneğimiz kurulduğu tarihten bugüne kadar yasalarla , Şehitlerimizin dul yetimleri ile Malül gazilerimize tanınan sosyal ve özlük haklarının edinilmesi ve uygulanması sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi istikametinde kamu kurum kuruluşları ile görüşerek , gerektiğinde hukuki yollardan bu aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmış, bu çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca Tüm Şehit aileleri ve Vazife Maluülleri arasındaki iletişimi temin etmek, Şehit ve Gazi çocuklarının düğün, nişan, sünnet gibi mutlu günlerinde maddi-manevi olarak yanlarında olmuş, şehit ve gazi çocuklarımıza eğitimlerini destekleme amaçlı dersaneler ve özel okulardan ücretsiz yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi olarak tüm sivil toplum örgütleri ve sağ duyu sahibi vatandaşlarımızın bize destek olmaları istikametinde yardımlarını arz eder, saygılar sunarız.

IP Adresiniz (3.239.76.25) kayıt edilmiştir.